מילוי צמיגים בחנקן

בשנים האחרונות גילו חוקרים בארץ ובחו"ל כי מילוי צמיגים בחנקן תורם לחיסכון ניכר בעלויות הדלק ומאריך את חיי הגלגלים. המחקר נערך לראשונה בארה"ב ובקנדה על ידי צוות חוקרים מאוניברסיטת קלמסון שבארה"ב, והחוקרים החליפו את מערכת מילוי האוויר לגלגלים במשאיות עם נגררים מאוויר רגיל למערכת מילוי אוטומטית בחנקן. המחקר נמשך לאורך תקופה ארוכה של שבעה חודשים על ידי בחינת 70 רכבי משא בעלי מאפיינים טכניים דומים עם נגררים ובהשוואה בדיקה של רכבי משא בהם מותקנות מערכות מילוי אוויר אוטומטיות עם אוויר רגיל. המחקר גילה כי מילוי צמיגים בחנקן תרם לשינוי משמעותי בצריכת הדלק והגיע למעל שלושה אחוזים, חיסכון ניכר המתבטא בעשרות אלפי דולרים לשנה עבור חברת ההובלות, כמו כן נתגלה כי רמת השחיקה פוחתת ואורך חיי הצמיג התארך. כמו כן נתגלה במחקר כי גם פליטת דו התחמוצת הפחמן פחתה ולכן יש לכך חשיבות רבה גם מבחינת נושא איכות הסביבה.

בדיקה בארץ


גם בארץ ניהלו מספר חברות בדיקות לגבי האפשרות להחלפת מערכות מילוי האוויר במשאיות למערכות מילוי אוטומטיות בחנקן.
מספר יבואני גלגלים בחנו את ההבדלים בביצועי גלגלים הממולאים בחנקן לעומת גלגלים המנופחים באוויר רגיל. אחד מיבואני הרכב הגדולים בארץ ערך ניסוי בארך על צי משאיות של אחת מחברות התובלה הגדולות בארץ המונה 200 משאיות ותוצאות המחקר תואמות את מסקנות המחקר של אוניברסיטת קלמסון מארה"ב. המחקר בישראל נערך בליווי אנשי מקצוע מהתחום וכך הוכח כי צריכת הדלק פחתה משמעותית וכי אורך חיי הגלגלים עלה ביותר מעשרה אחוזים ולכן מומלץ לציי התובלה להחליף את מערכות מילוי האוויר במשאיות למערכות מילוי צמיגים אוטומטיות בחנקן ובתוך תקופה קצרה ציי התובלה מחזירים את ההשקעה ואף תורמים לאיכות הסביבה.   

לתרום לאיכות הסביבה


מתוצאות המחקרים בארץ ובחו"ל עולים היתרונות הרבים
במערכות מילוי צמיגים בחנקן ולכן מן הראוי שגם המשרד לאיכות הסביבה יתערב בנושא
ויפעל למען קידום התקנת מערכות אלה ויערב את שאר הגורמים בממשלה כדי להנחות את ציי
חברות התובלה לעבור למערכות אלה.

 
<<  חזור
 
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה
אנחנו מודים לך על שליחת המשוב
יש למלא את הטופס במלואו