בסניפי צ'ק אפ קיימים טפסי משוב, ולקוחותינו מתבקשים למלא אותם לאחר סיום הטיפול.
דעתם של לקוחותינו חשובה לנו, על מנת שנוכל להמשיך ולעמוד בסטנדרטים גבוהים של שירות ולהמשיך להשתפר.
להלן משובים של לקוחות, מהם נמחקו פרטי הזיהוי על מנת לשמור על פרטיותם. טפסי המשוב המקוריים שמורים במשרדנו.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
         
         
         
         
         
         

 
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה
אנחנו מודים לך על שליחת המשוב
יש למלא את הטופס במלואו